RMS - VMS Volkmarsen
1972 - 1992/93

naamlijst leerkrachten

Databestand leerkrachten, ontbrekende gegevens mogen ons steeds bezorgd worden via kontakt.
naam voornaam vak mailadres ja/neen
Baert Lorna  wiskunde, economie en fysica  ja
+ Busselot Freddy Nederlands, zedenleer en Engels  
Callaert Miriam Huishoudkunde neen
Carpentier Armand metaalberwerking 

neen

Castelein Donald Godsdienst protostan  ja
Cauwenberghs Luc  Sport & Sekretariaat  neen
Claes Erik   neen
Coertjens Marc   neen
Coghe Roland (Frits) Latijn, Grieks en Frans  neen
Cordens Marleen   neen
Cornelis Mady   neen
Cockaert Paul  Technische Activiteiten en Metaalbewerking ja
Dalemans Guido  Nederlands  neen
Danhieux Anne   neen
Darge Pierre Geschiedenis neen
De Coster Daniel  Sport  neen
De Geyter Luc   neen
De Milt Yvette   neen
Deley François   neen
Delgoffe Christane   neen
Deregge Magda Latijn en Grieks neen
De Poorter Veerle   neen
Derboven Marc   neen
Derycke Josianne  Snit en naad  neen
De Spriet Johanna  secretaresse (BAK Bediende)  ja
De Strooper Filip   neen
De Wasch Rita   neen
+ Defraine Roger    
Defraine Mevr  Snit en naad?  neen
Deley François  Leraar L.O.  neen
+ Demuynck Didier Engels en Directeur  
Deprez Cecile Secretariaat neen
Dewash Rita  Lich. Opv.  neen
Diels Patrick  Engels, Nederlands ja
Dieu Joseph   neen
Dubois Riet  Lerares R.K. Godsdienst  neen
Dufait René   neen
Geens Jean-Pierre   neen
+ Geeraert Jeroom Hausmeister   
Geraerts Armand  Wiskunde en handel neen
Guiljam Rita   neen
Groven Yvan  Aardrijkskunde en Wetenschappen  ja
Haerens Martine   neen
Heyvaert Willem   neen
Hoefmans Maijorie   neen
Holbeek Valere   neen
Holtappels Denise  Lerares Protestantse Godsd.  neen
Horion Guido    neen
Hullebus Rik    neen
Indeherberghe Josée  Lerares Kleding-Text. en Technol. Opvoed.  neen
Jacobs Marc   neen
Jacobs Marleen   neen
Jaspert Marcel   neen
Jaspers Jacintha   neen
Jeral Arlette   neen
Labrique Gisele  Muziek  neen
Laenen Marie-Claire   neen
Lauwaert Willem Technische en praktische vakken en TA ja
Lemmens Bart   neen
Lenaertq Antoon   neen
Lenaerts Reinhilde   neen
Leys Elly   neen
Leyssen Adrienne   neen
Librecht Elisabeth   neen
Loverix Betty   neen
Maes Guy  Lich. Opv.  neen
Maes Lutgarde   neen
Maes Wendy   neen 
Mangelschots Lea   neen 
Meert Marie-Louise   neen
Menten Marie-Paule   neen
+ Martens Dirk  Leraar Frans en Moraal   
Martens Richard  Biologie en scheikunde ja
Mechelmans Rigo  Metaal  neen
Meert Marie-Louise Frans neen
Menten Marie-Paule  Lerares Latijn  neen
Mycke Fernand   neen
Nelissen Rene     neen
Panen Hilde Muziek neen
Pardaens Hubert  Aardrijkskunde  ja
+ Pauwels Monique  Nederlands   
Peters Chris  Leraar Wiskunde en Economie  neen
Piraux Sylvain  Lichamelijke opvoeding en directeur  neen
Pollet Tineke   neen
+ Raes Wim Godsdienst  
Schoutens Theo  Wiskunde  neen
+ Saenen Hubert    
Serraes mevr.  kooklessen  neen
Simons Marie Paule (=vrouw van Rogier Defraine)  Studiemeesteres  neen
Slosse Lydia onderwijzeres  ja
Smets Norbert (Bert)  Sport  neen
Somers Linda  Wiskunde, natuurkunde,
Tech tekenen 
ja
Spits Hugo Hout-Bouw en tekenen neen
Steenwegen Berten RK Godsdienst ja
Storms Walter Lich. Opv.  neen
+ Swinnen Roger    
+ Mevr Tachel    
Tachel Julien  Frans  ja
Tetaert Noël  onderwijzer  ja
Thijs Marcella  Lerares Wiskunde  neen
Torck Lea (= vrouw van Sylvain Piraux)  Studiemeesteres  neen
Tuerlinckx Paul  Nederlands en Engels  neen
Uyttterschout Dirk  Leraar Plastische Opv.  neen
Vaes Annie  Huishoudkunde  neen
Van Ael Lodewijk   neen
Van Den Bossche Hugo   neen
Van Eynde Veerle  Muziek  ja
Van Gestel Peter  Muziek  neen
Van Thielen Leen  Nederlands Engels  neen
Vande Maele Piet   neen
Vanderspiegle Ingrid     neen
Vanderstraeten Ronny  Opvoeder-Huismeester  ja
Vandevelde Jacques   neen
Vandeven Willy  1e Directeur  neen
Van de Walle Carine   neen
Van Dyck Felix   neen
Vanhaeren Marie-José   neen
Van Hecke Veerle   neen
Vanhoudt Beatrice   neen
Vanlangenhove Raymond   neen
Van Mol Gilbert   neen
Van Petegem Ann   neen
Van Waeyenberghe Rein LO ja
Vanzonhoven Lutgarde   neen
Vercruysse Geertje  kleuterleidster  ja
Verhamme Paul Aardrijkskunde en zedenleer  neen
Vermoote Marie-Anne   neen
Verschraegen Maria Huishoudkunde neen
+ Verstegen Guillaume Plastische opvoeding  
Verpoorten Carinne Frans  neen
Wallyn Godelieve   neen
Warnier Kathleen   neen
Weeghmans Guy  Metaal-Elektr.  ja
Wouters Reinhilde Godsdienst  ja
Wynant Ingrid   neen

Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden